Palvalahden rakentaminen etenee aikataulussa

Palvalahden yritysalueella ollaan vahvasti rakentamisvaiheessa. Kaava ja tiesuunnitelmat on hyväksytty jo aiemmin, joten nyt ollaan toteutusvaiheessa. Yritysalueen tiestön ja vesihuoltoinfran rakentaminen etenee hyvin aikataulussa. Urakan on määrä valmistua kesän 2022 aikana. Tiestön päällystäminen tehdään myöhemmässä vaiheessa, kun tiepohjat ovat ehtineet painua.

Palvalahden liittymän parantaminen toteutetaan vuonna 2023. Se on osa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen hankekokonaisuutta. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimukset vahvistavat seudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Palvalahti nähdään seudullisesti merkittävänä hankkeena hyvän sijaintinsa vuoksi.

Lisätietoja rakentamisen tilanteesta voi tiedustella tekniseltä johtajalta: Mika Kyrö, mika.kyro@petajavesi.fi, 0406618125